Fotografije nerealiziranih prijedloga odmorišta Brela,

fontane PC Koteks,

kao i realiziranih i privremeno postavljenih skulptura na području Splita 3.